İndirim!

Viagra 100 mg 4 lü orjinal 4 paket 16 adet

Orijinal fiyat: ₺1.050,00.Şu andaki fiyat: ₺600,00.

Viagra 100 mg 4 lü orjinal 5 paket 600 lira

GÖRDÜĞÜNÜZ ÜRÜNÜ ALMA GARANTİSİ

Güvenli Alışverişin Tek adresi Kapınızda kredi kart ile ödeme

KARGO BEDAVA   KAPIDA  ÖDEME  GARANTİLİ ORJİNAL HELOGRAMLI

99 adet stokta

Açıklama

KULLANMA TALİMATI
VİAGRA® 100 mg Film Kaplı Tablet
Ağızdan alınır.
• Etkin madde: 100 mg sildenafile eşdeğer sildenafil sitrat
Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, kalsiyum hidrojen fosfat (anhidroz),
kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit (E171), laktoz,
triasetin, indigo karmin aluminyum lake (E132).
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç
duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu
ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. VİAGRA® nedir ve ne için kullanılır?
2. VİAGRA®‘yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VİAGRA® nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. VİAGRA®’nın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. VİAGRA® nedir ve ne için kullanılır?
• VİAGRA® film-kaplı tabletler 100 mg sildenafil içeren, bir yüzünde “PFIZER”, diğer
yüzünde “VGR 100” yazan, mavi, yuvarlak baklava biçimli tablet olarak 2 ve 4
tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.
VİAGRA® fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.
Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın
penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.
• VİAGRA® sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme
(ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa VİAGRA®
kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis
2015-0011721, 2015-0011841, 2015-0011871, 2014-0008558, 2014-0008387, 2015-0009680, 2015-
010666&2014-0006108&2014-0008596 1
EU PIL’e göre update edildi – 15/01/2003
sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. VIAGRA®
kadınların kullanımı için değildir.
2. VİAGRA®’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Sertleşme sorununu, buna yol açabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için
doktorunuz tarafından kullandığınız bütün ilaçların ve hastalıklarınızın bilinmesi gereklidir.
Cinsel aktivite, kalp ile ilgili sorunlar için belirli bir derecede risk teşkil eder. Bu nedenle
sertleşme sorununuza yönelik bir tedaviye başlamadan önce doktorunuzca kalp ve damar
sisteminizin durumu değerlendirilmelidir.
VİAGRA®’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• VİAGRA®’nın etken maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerine karşı alerjik
bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;
• Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren
(Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat,
eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç
kullanıyorsanız VİAGRA® kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile
kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için
kullanılan ilaçlardır. VİAGRA® bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden
olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin
değilseniz doktor unuza veya eczacınıza danışınız.
• Riosiguat etkin maddeli bir ilaç kullanıyorsanız. Bu ilaç pulmoner arteriyel
hipertansiyon (akciğerlerde yüksek kan basıncı) ve kronik tromboembolik
hipertansiyon (kan pıhtısı ile birlikte akciğerlerde yüksek kan basıncı) tedavisinde
kullanılır. VİAGRA gibi PDE5 inhibitörleri adı verilen ilaç gurubuna dahil ilaçların
riosiguatın tansiyon düşürücü etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Eğer riosiguat
kullanıyorsanız ya da kullanıp kullanmadığınızdan emin değilseniz doktorunuza
söyleyiniz.
• Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior
iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa.
• Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin
getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.
• Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa;
• Yakın zamanda inme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan
basıncınız) düşükse.
• Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.
2015-0011721, 2015-0011841, 2015-0011871, 2014-0008558, 2014-0008387, 2015-0009680, 2015-
010666&2014-0006108&2014-0008596 2
EU PIL’e göre update edildi – 15/01/2003
VİAGRA®’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• VİAGRA®’nın geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri
olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak
özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun
tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir
hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca
değerlendirilmesi gerekir.
• Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan
hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri) veya peniste herhangi
bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa. Sertleşme sorununuz için ilaç
kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.
• Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.
• Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız VİAGRA® kullanmayı
durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Özellikle yaşlı hastalarda gözün ağ
tabakasındaki toplardamarlarda tıkanma riski artmaktadır.
• Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız VİAGRA® kullanmayı
durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
• VIAGRA®’nın; AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile
birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir (bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı).
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
VİAGRA® ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.
VİAGRA®’yı sildenafil veya diğer PDE5 inhibitörlerini içeren, akciğerlerdeki kan
damarlarında yüksek kan basıncının (pulmoner arteriyel hipertansiyon-PAH) tedavisi için
kullanılan ilaçlarla kullanmamalısınız.
Sertleşme sorununuz yoksa VIAGRA almamalısınız.
Kadınsanız VIAGRA kullanmayınız.
Böbrek veya karaciğer probleminiz varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz dozu
düşürmeye karar verebilir.
VİAGRA®’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
VİAGRA® yiyecek ve içeceklerle birlikte alındığında etki göstermesi biraz daha uzun
sürebilir.
2015-0011721, 2015-0011841, 2015-0011871, 2014-0008558, 2014-0008387, 2015-0009680, 2015-
010666&2014-0006108&2014-0008596 3
EU PIL’e göre update edildi – 15/01/2003
Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum
fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.
Hamilelik
VİAGRA® kadınların kullanımı için değildir.
Emzirme
VİAGRA® kadınların kullanımı için değildir.
Araç ve makine kullanımı
VİAGRA® baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle
araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.
VİAGRA®’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından laktoz gibi bazı şekerleri tolere edemeyeceğiniz
söylenmişse VİAGRA® almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her tablette 0.82-1.12 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum
diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
• VİAGRA®, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol
tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratların veya
amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi
biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini
gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan
ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız VİAGRA® KULLANMAMALISINIZ.
• Riosiguat kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.
• VİAGRA®’nın; AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile
birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir.
• Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-blokör
tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi
görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan
basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir.
VİAGRA® ile birlikte alfa-blokör kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür.
Bu genellikle VİAGRA® alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu
gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için VİAGRA® tedavisine
başlamadan önce alfa blokör dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız
gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize VİAGRA®’ nın 25 mg’ lık dozu ile
başlamanızı önerebilir.
• VİAGRA® başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden
geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan
uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olan
eritromisin, AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan sakinavir, mantar
hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar olan ketokonazol ve itrakonazol, mide
ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir
antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan
bosentan) ve greyfurt suyu VİAGRA® ile birlikte kullanıldığında VİAGRA®’nın
2015-0011721, 2015-0011841, 2015-0011871, 2014-0008558, 2014-0008387, 2015-0009680, 2015-
010666&2014-0006108&2014-0008596 4
EU PIL’e göre update edildi – 15/01/2003
vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir. Bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında
VIAGRA®’nın etkisi ve yan etkileri artacağı için; bu ilaçları kullanan hastalar 25
mg’lık düşük başlangıç dozunu kullanmalıdır.
Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son
zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi
veriniz.
3. VİAGRA® nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
• VİAGRA®’yı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanınız. Emin
olmadığınız takdirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg’dır.
• VİAGRA® günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.
Uygulama yolu ve metodu:
• VİAGRA®’yı cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün
olarak bir bardak suyla yutunuz.
• Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
VİAGRA® 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.
• Özel kullanım durumları
Böbrek yetmezliği
Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık VİAGRA® dozu önerilmektedir.
Karaciğer yetmezliği
Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda
25 mg’lık VİAGRA® dozu önerilmektedir.
Eğer VİAGRA®’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla VİAGRA® kullandıysanız:
VİAGRA®’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
100 mg’ ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini arttırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda
alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.
Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
2015-0011721, 2015-0011841, 2015-0011871, 2014-0008558, 2014-0008387, 2015-0009680, 2015-
010666&2014-0006108&2014-0008596 5
EU PIL’e göre update edildi – 15/01/2003
Tüm ilaçlar gibi, VİAGRA®’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler
olabilir. Yan etkiler genelde geçici veya orta şiddette olmuştur. Tavsiye edilen dozlarda
aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Aşağıdakilerden biri olursa VIAGRA® kullanmayı durdurunuz ve derhal size en
yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
Yaygın olmayan:
• Bir tür alerjik reaksiyon. Belirtileri; ani başlayan hırıltı veya nefes almada zorluk,
göz kapağının, yüzün, dilin ya da boğazın şişmesi şeklinde olabilir.
• Göğüs ağrısı. Eğer bu durum cinsel ilişki sırasında olursa, yarı oturur pozisyona
geçin ve rahatlamaya çalışın. Göğüs ağrınızı rahatlatmak için nitratlar olarak
sınıflandırılan ilaçları kullanmayınız.
Seyrek:
• Uzamış ve bazen ağrılı olabilen sertleşme. Eğer 4 saatten uzun süren sertleşme
yaşarsanız acilen doktorunuzla temasa geçiniz.
• Görüşte ani azalma veya görme kaybı
• Ciddi deri reaksiyonları. Belirtileri; deride ciddi soyulma ve derinin kabarması,
dudak, cinsel organlar ve göz çevresinde şişlik, ateş şeklinde olabilir.
• Nöbet veya kriz
Diğer yan etkiler aşağıdaki şekildedir:
Çok yaygın :
• Baş ağrısı
Yaygın :
• Bulantı
• Yüz kızarması
• Sıcak basması (vücudun üst kısmında ani olarak sıcaklık hissetmek şeklinde belirti
gösterebilir)
• Hazımsızlık
• Görmede renklerin soluklaşması
• Bulanık görme
• Görme bozukluğu
2015-0011721, 2015-0011841, 2015-0011871, 2014-0008558, 2014-0008387, 2015-0009680, 2015-
010666&2014-0006108&2014-0008596 6
EU PIL’e göre update edildi – 15/01/2003
• Burun tıkanıklığı
• Sersemlik hissi
Yaygın olmayan:
• Kusma
• Deride döküntü
• Gözlerde iritasyon
• Gözlerde kanlanma/kızarma
• Gözlerde ağrı
• Işığa bakınca parlama görme
• Görsel parlaklık
• Işığa hassasiyet
• Gözlerde sulanma
• Kalp çarpıntısı
• Hızlı kalp atımı
• Yüksek kan basıncı
• Düşük kalp basıncı
• Kas ağrısı
• Uyku hissi
• Dokunma hissinde azalma
• Baş dönmesi
• Kulak çınlaması
• Ağız kuruluğu
• Sinüslerin (yüz kemiklerinin içindeki hava boşlukları) tıkanması veya dolması
• Burun dokusunun iltihabı (burun akması, hırıltı ve burun tıkanması gibi belirtileri
olabilir)
• Üst karın boşluğu bölgesinde ağrı
• Gastro-özofajiyal reflü isimli midenin asit içeriğinin mide-yemek borusu arasındaki
bağlantıyı aşarak yemek borusu içerisine doğru çıkması sonucu oluşan bir hastalık
(mide yanmasını da içerecek şekilde belirtileri olabilir)
• İdrarda kan bulunması
• Kol ve bacaklarda ağrı
• Burun kanaması
• Sıcaklık ve yorgunluk hissi
Seyrek:
• Baygınlık hissi, bayılma
• İnme
• Kalp krizi
• Kalp atım hızında düzensizlik
• Beynin bazı bölümlerinde kan akışının geçici olarak azalması
• Boğazda düğümlenme hissi
• Ağızda uyuşma
• Gözün arka kısmında kanama
• Çift görme
• Görüş keskinliğinde azalma
2015-0011721, 2015-0011841, 2015-0011871, 2014-0008558, 2014-0008387, 2015-0009680, 2015-
010666&2014-0006108&2014-0008596 7
EU PIL’e göre update edildi – 15/01/2003
• Gözde anormal his
• Göz ve göz kapağında şişme
• Görüş alanınızda ufak parçacıklar ya da noktalar oluşması
• Işık çevresinde haleler görme
• Göz bebeğinin genişlemesi
• Gözün beyaz kısmının renk değiştirmesi
• Peniste kanama
• Menide kan bulunması
• Burunda kuruluk
• Burnun iç yüzeyinde şişlik
• Sinirli hissetme
• Duymada ani azalma veya işitme kaybı
• Görme sinirlerinin hasarına bağlı görme kaybına neden olabilen non-arteritik
anterior iskemik optik nöropati (NAION) isimli bir göz hastalığı
• Gözün ağ tabakasındaki (retina) damarlarda tıkanma
• Gözün ağ tabakasında (retina) damarlardaki sertleşmeye bağlı hasar
• Göz içi basıncının artması (glokom)
• Uzağı net görememe (miyopi)
• Görüş zayıflığı, göz yorgunluğu (astenopi)
• Gözün renkli kısmı (iris) ile ilgili bozukluklar
Bilinmiyor:
Pazarlama sonrası deneyimde stabil olmayan anjina (kalp ile ilgili bir hastalık) ve ani ölüm
bildirilmiştir.
Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri
meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt VİAGRA® ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi
mümkün değildir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya
da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans
Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış
olacaksınız.
5. VİAGRA®’nın saklanması
VİAGRA®’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30ºC’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VIAGRA®’yı kullanmayınız.
2015-0011721, 2015-0011841, 2015-0011871, 2014-0008558, 2014-0008387, 2015-0009680, 2015-
010666&2014-0006108&2014-0008596 8
EU PIL’e göre update edildi – 15/01/2003
ÜZERİNDE LOGOSU VE HOLOGRAMI OLMAYAN KUTULARI ALMAYINIZ.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VIAGRA®’yı kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi ve Üretici: PFIZER İlaçları Ltd. Şti., 34347 Ortaköy –İstanbul

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Viagra 100 mg 4 lü orjinal 4 paket 16 adet” için yorum yapan ilk kişi siz olun